Kompostujeme!

V běžném směsném odpadu se v České republice nachází až 40 % bioodpadu, který by místo ve spalovně mohl skončit na kompostu. Nejenže by se uvolnilo místo v nádobách na směsný odpad, ale hlavně by mohl vzniknout kvalitní humus. Díky němu je možné zkvalitnit půdu na záhonech, dostat živiny ke keřům nebo stromům. 

Protože děti z Montessori tříd pravidelně navštěvují kuchyňku, tak jsme už v loňském roce přemýšleli, jak a kde zařídit kompost na zbytky zeleniny a ovoce. Příležitost se nabídla díky spolupráci s organizací ZAzemí, která dlouhodobě podporuje kompostování ve městech a také návrat původních dřevin a keřů do naší krajiny. Díky grantu od DM drogerie nám ze ZAzemí přivezli kompostér, pro který jsme připravili místo na oploceném pozemku vedle školy. Děti pak kompostér sestavily a provedly slavnostní vhození prvních ohryzků a slupek od zeleniny.

Poté, co třetí trojročí kompost založilo, přišly se na něj podívat i děti z prvního a druhého trojročí. Pro ty nejmladší bylo připraveno pohádkové povídání o Františkovi z kompostu a všichni teď ví, proč je důležité na kompost přidávat jen ty věci, které pak žížalám chutnají a nelákají na kompost jiné nevítané obyvatele.

 


Když už k nám ze ZAzemí přijeli, přivezli s sebou také několik keřů, které jsme na pozemku zasadili. Bylo potřeba vykopat pro ně celkem hluboké jámy, ale v tom máme již zkušenosti z kopání a sázení keřů v Loučkách v Sadu svobody. U školy nám teď snad porostou aronie, muchovník, moruše, klokočí a rakytník.


 Po skončení fyzické práce se sestavováním a umisťováním kompostéru a diskuzi o tom, co do kompostéru patří a co ne, nastala i vzdělávací práce. ZAzemí připravilo pracovní listy o kompostování a také stručný přehled toho, co na kompost patří a co naopak ne. Tyto seznamy máme ve škole na několika místech, takže do kompostéru přijde jen to, co do něj opravdu patří.

Pořízení kompostéru umožnila spolupráce ZAzemí s iniciativou DM drogerie Společně.


 

Komentáře