Příspěvky

Fyzikální jarmark pro fialové školáky

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Školní výlet do Berlína

Fialový výlet do Národního muzea Praha

Tyrkysová třída