Terezín


Druhé a třetí trojročí dostalo možnost jet se na dva dny podívat do Terezína. Přihlášené děti odjely ve čtvrtek 2.11. autobusem jako již tradičně od OK Sportu. Když jsme dorazili na místo, nechali jsme si věci v autobuse a šli jsme se na náměstí nasvačit. Celý den s námi byla i studentka Technické univerzity Evža, která si pro nás připravila malý program k tématu 2. světové války a Křišťálové noci. Potom nás čekala prohlídka židovského muzea. Viděli jsme tam film z doby, kdy byl Terezín ghetto, prohlédli jsme si obrázky dětí, které prošly Terezínem, a taky jsme navštívili místnost, která měla stěny popsané jmény všech terezínských dětí. Po prohlídce muzea a obědě jsme se šli podívat do modlitebny, kterou si židé v Terezíně zařídili jako místo pro své bohoslužby. Kousek od ní byla i ukázka ubikace, kde bydleli někteří lidé v počtech velmi nepřiměřených její velikosti. Nakonec jsme se šli podívat do domu/muzea, kde byl zrekonstruovaný jeden pokoj z ženského heimu (domu, kde byly ubytované ženy). Večer jsme odjeli do Litoměřic. Naše ubytování se nacházelo v místní skautské základně.


V pátek jsme se po snídani sbalili a autobus nás znovu odvezl do Terezína, ale tentokrát do Malé pevnosti. Průvodce nám ukázal bludiště pevnosti a během prohlídky nám vyprávěl o její historii. V průběhu 2. světové války pevnost sloužila jako vězení pro politické vězně.

Cestou zpět do Liberce jsme se ještě zastavili v Litoměřicích na oběd.

Všichni, kteří v Terezíně byli, si z něj odvezli spoustu nových a zajímavých informací a jsou moc rádi, že se tam byli podívat.

Fínka

Komentáře