Tvoření v přírodě

Nejen první a druhé trojročí tráví pravidelně čas venku mimo zdi školních učeben. Dita Škodová, která má letos ve třetím trojročí na starosti hudební a výtvarnou výchovu, bere ven i nejstarší děti a věnují se výtvarným i hudebním improvizacím. Minulý týden využili krásného podzimního počasí a vyrazili do parku tvořit z přírodnin. Barevné listy, kameny, žaludy, to vše posloužilo jako materiál k výtvarnému vyjádření.
Pomůcky pro tvoření a práci ve venkovním prostředí byly pořízeny díky prostředkům z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Logo LK (png)


Komentáře